Amb la garantia de
+34 958 018 003

Claros SCA

Cooperativa líder i referent per la seva eficiència i compromís, Claros troba amb Gesad l'aliat perfectr per humanitzar i millorar la clara vocació social del seu servei.

Home>Claros SCA

Punt de partida

Claros, un referent socioeconòmio per al sector

Amb més de 30 anys d’experiència en el sector dels Serveis Socials, Claros s’ha constituït com una de les empreses líders en l’atenció a persones amb necessitats especials, però també com un referent del cooperativisme d’eficàcia i responsabilitat socioeconòmica.

Present en un total de 18 municipis d’Andalusia i la Comunitat Valenciana, ofereix el Servei d’Ajuda a Domicili tenint com a filosofia i finalitat de treball el restabliment de l’autonomia personal i/o familiar en el seu entorn més proper (la llar), evitant així situacions de desarrelament i desintegració social.

L’empresa, que compta amb una mitjana de 2.200 treballadors, va entendre fa més d’una dècada de la necessitat d’implantar una solució informàtica que facilités i agilités els processos de coordinació, control i seguiment del Servei d’Ajuda a Domicili, així com la relació amb les administracions públiques i els propis usuaris.

I així, en el seu afany per millorar la qualitat i fiabilitat de el servei, però també l’atenció personalitzada i propera dels professionals amb les persones dependents, és que tria a Gesad el 2006 com el seu programari de gestió.

Solució i beneficios

Una implantació gradual, una gestió integral

Un dels requisits de Claros a l’hora de posar en marxa el procés de tecnificació de l’empresa era que aquest es portés a terme de forma gradual, sense obstacles que entorpissin la gestió o distraguessin els seus professionals del focus prioritari: atendre els usuaris com necessiten i mereixen.

Per això, adaptant-nos com sempre a les circumstàncies de cada client i les seves necessitats, vam emprendre un procés gradual d’implementació de la mà de la mateixa cooperativa, qui va establir els objectius estratègics des del principi per cadascuna de les seves línies de negoci.

Però que el timing del procés fos dilatat en el temps no va restar gens ni mica de competitivitat al projecte, que des de l’inici es va plantejar i executar des d’una perspectiva integral i transversal, involucrant a totes les seves àrees de treball: administració, finances, recursos humans, gestió d’usuaris, anàlisi estadística, etc.

  • La millora de totes les tasques de gestió, abastant el seu desenvolupament des d’una perspectiva integral i centralitzada, el que ha permès optimitzar els recursos tècnics i humans.
  • La disponibilitat immediata de la immensa quantitat de dades i informació que genera el servei, així com el seu fàcil maneig, anàlisi i interpretació per a la millora de la presa de decisions estratègiques.
  • La comunicació fluïda i immediata entre els professionals de la cooperativa que presten i coordinen el servei i el personal de l’administració pública competent en cada cas, minimitzant així els errors i afavorint el control i seguiment de les incidències.
  • Fàcil gestió de cobraments a persones amb contraprestació en funció del seu nivell de dependència i recursos econòmics.

Grupo Trevenque Editorial Soluciones empresariales Soluciones web