Amb la garantia de
+34 958 018 003

5Serveis

5Serveis, amb 25 anys d'experiència en el sector, va apostar per Gesad, i aquest els ha permès millorar la coordinació i organització dels diferents departaments, a més d'aportar agilitat a tots els seus serveis.

Home>5Serveis

Punt de partida

5Serveis, 365 dies a l’any cuidant dels altres.

5Serveis és una empresa d’origen català dedicada a oferir assistència sanitària a domicili, que atén tota mena de persones i famílies, les 24 hores del dia, els 365 dies a l’any. Treballen per aconseguir que les persones tinguin una millor qualitat de vida, proporcionant dedicació humana i professional, destacant el tracte personalitzat.

Amb més de 25 anys d’experiència en el sector, 5 Serveis es caracteritza per la seva professionalitat i excel·lent formació dels seus treballadors.

A mesura que el volum de treball va augmentar, van decidir invertir en l’aspecte tecnològic per evolucionar i millorar, i en aquest moment van conèixer a Grupo Trevenque. 5Serveis va decidir apostar per Gesad, ja que era la millor solució per cobrir les seves necessitats i al mateix temps perquè el tracte humà rebut va ser immillorable.

Núria Martínez, Gerent de 5Serveis, afirma “Admirem de Grupo Trevenque l’equip humà que el conforma, sempre hi ha una persona darrere a el telèfon quan sorgeixen dubtes o problemes, i és una cosa que valorem molt.”

Solució i beneficis

Control de l’organització  divisió de tasques.

Gesad, el sistema de gestió d’ajuda a domicili de Grupo Trevenque, s’adaptava totalment a les necessitats de 5Serveis i abastava tots els àmbits que ells necessitaven, des de Barcelona es van desplaçar a Granada per conèixer-nos, i des del primer moment van connectar amb nosaltres.

Grupo Trevenque ha afavorit i facilitat el creixement empresarial, des de la implantació de Gesad a 5Serveis han distanciat les tasques, i hi ha una persona centrada en cada àrea. Aquest nou model d’organització més eficient, ha repercutit en tots els àmbits de l’empresa, millorant la gestió d’altes i baixes, i la facturació de la companyia.

Núria Martínez, Gerent de 5Serveis destaca l’agilitat que li aporta el nostre programari de gestió a la seva empresa i els resultats obtinguts.

  • Creixement empresarial.
  • Tenir un major coneixement i control del negoci, gràcies a informes i estadístiques que facilita el sistema.
  • Millora de la gestió del negoci, amb una organització més eficient.
  • Gesad ha aportat agilitat, amb la conseqüent economització del temps.
  • El suport i ajuda rebuts per part de l’equip humà de Grupo Trevenque a l’hora de resoldre dubtes, sempre han estat ràpids i eficaços.

Trevenque es una empresa que recomiendo aquí en Barcelona, donde no hay muchas empresas como ellos, principalmente por la agilidad con la que funcionan y por el equipo humano.
Nuria Martínez
Gerent 5 Serveis

Grupo Trevenque Editorial Soluciones empresariales Soluciones web