Amb la garantia de
+34 958 018 003

Atemde Raíces

Atemde Raíces es caracteritza per oferir serveis de qualitat i una feina digna als seus empleats. Amb Gesad, tot això és possible, i va aconseguir gestionar el seu ràpid creixement.

Home>Atemde Raíces

Punt de partida

Atemde Raíces, serveis sociosanitaris de qualitat

Atemde Raíces neix el 2007 de la iniciativa de dues dones emprenedores (una infermera i una psicòloga) unides per la mateixa idea: realitzar un projecte que donés resposta a les necessitats d’atenció a les persones en situació de dependència en el medi rural, creant, al mateix temps, ocupació de qualitat.

Atemde Raíces va començar amb una plantilla de 4 treballadores, entre elles les pròpies promotores del projecte, i portant a terme la seva activitat a Benalúa (Granada). Actualment presten servei en 12 municipis arribant a atendre aproximadament a 300 usuaris i compta amb una plantilla amb més de 100 treballadores.

Davant d’aquest gran avenç i augment del volum de negoci es van trobar amb la necessitat de realitzar la planificació i gestió dels serveis d’una manera més professional, amb la finalitat d’oferir un millor servei.

Realitzant una cerca per internet, Sabine Könecke, directora gerent d’Atemde Raíces, va trobar el programa Gesad. Aquest, els donava l’oportunitat de cobrir totes les seves necessitats, per aquest motiu es vàren decantar per ell.

Sabine Könecke, directora gerent d’Atende Raíces afirma “Gesad nos brinda el servicio que necesitamos, por una parte, almacenar todos los datos cuantitativos de las personas dependientes y de los auxiliares, y poder hacer un seguimiento completo de la prestación del servicio”.

Solució i beneficis

Control del personal i dependents, amb informació actualitzada.

2 anys després de posar en marxa el seu projecte, gràcies al ràpid creixement que va experimentar Atemde Raíces, van decidir buscar un sistema de gestió que els permetés automatitzar part del treball per aconseguir ser més productius i eficaços. Van confiar en Grupo Trevenque, més concretament en el nostre producte Gesad, per agilitzar la seva feina.

La solució Gesad, el sistema de gestió d’ajuda a domicili, s’adaptava totalment a les seves necessitats. El programa va ser implantat amb l’objectiu de controlar els serveis, treballadors i usuaris, mantenir el creixement i poder registrar la seva activitat. A més, els hi facilita la feina degut a la gran quantitat de requeriments diarios que els arriben ja que treballen per Administracions Públiques.

  • Agilitat i automatització de tasques, generant així estalvi de temps.
  • Gran capacitat d’emmagatzematge de dades.
  • Seguiment de la prestació del servei que ofereixen.
  • Millora de la planificació empresarial, amb informació actualitzada.
  • Major control per part del departament de recursos humans sobre els seus treballadors.

Gesad se ha convertido en una herramienta imprescindible para nosotros y nos facilita toda la gestión de la empresa.
Raquel Santos
Responsable de recursos humans d’Atemde Raíces

clase presencial de formación

Grupo Trevenque Editorial Soluciones empresariales Soluciones web