Amb la garantia de
+34 958 018 003

Grupo ADL

Aplicar els màxims criteris de qualitat al servei exigeix també comptar amb l'eina tecnològica que ho faci possible. Grupo ADL confia en Gesad perquè els ajuda a minimitzar els errors.

Home>Grupo ADL

Punt de partida

ADL: quan la feina no mira ni l’hora ni el lloc

Grupo ADL · Ayuda a Domicilio Luque és una empresa andalusa que presta el Servei d’Ajuda a Domicili a més de 2.500 usuaris d’un total de 15 municipis.

Però això només sòn xifres, allò que veritablement els caracteritza es “prestar un servei de màxima qualitat, per buscar el benestar dels usuaris i dels nostres treballadors y treballadores i per intentar millorar el medi on ens assentem habitualment”, explica la seva responsable de Licitacions i treballadora social, María del Mar Salvador. Per això treballen amb el compromís de cuidar com es mereix la nostra gent gran, adaptant-se als seus hàbits, les seves rutines, sense tenir en compte l’horari ni el lloc.

Davant el repte d’aconseguir una millora en la prestació del servei, Grupo ADL es decideix a buscar un programa que els permeti en tot moment saber quin auxiliar atén a cada usuari i les possibles substitucions que poden portar-se a terme, és a dir, un control integral sobre la gestió dels recursos humans.

Una vegada realizat un estudi de mercat, es decideixen per Gesad al considerar que era “el més apropiat i el que millor complia amb les nostres exigències i els paràmetres de qualitat que apliquem al servei“, explica María del Mar Salvador, qui destaca també l’elevat volum d’aplicacions i característiques que converteixen aquesta eina en la més complerta.

María del Mar Salvador, treballadora social i responsable de Licitacions de Grupo ADL, comparteix la seva opinió sobre l’ús de Gesad i com ha beneficiat a la gestió de la seva empresa.

Solució i beneficis

Atenció personalitzada i en contínua millora

Grupo ADL va confiar des d’un principi en el software Gesad per les bones referències ques els havien donat altres empreses del sector de l’Ajuda a Domicili que ja hi treballaven. I a jutjar per la valoració que fan de l’eina i del servei que reben de l’equip de suport de Grupo Trevenque, no es penedeixen de la decisió que van prendre.

Gesad es imprescindible per la prestació del servei d’atenció domiciliària i de gran interés per ADL”, afirma María del Mar Salvador. Actualment, tota l’empresa treballa amb l’eina de manera integral: l’àrea de Coordinació, la d’Administració i la de Supervisió, que realitza el control i seguiment de les dades, consulta i anàlisi.

  • Millorar l’eficiència i eficàcia a l’hora de gestionar els recursos humans de l’empresa i realitzar substitucions en el servei.
  • S’han minimitzat els errors, contribuïnt així a incrementar els nivells de qualitat tan exigents que ADL aplica en els seus procediments de treball.
  • L’atenció personalitzada del servei de suport tècnic aporta tranquil·litat i confiança, ja que sempre estan pendents de qualsevol incidència que pugui produïr-se.
  • L’eina evoluciona en les seves aplicacions. La formació contínua permet, a més, treure el màxim profit a aquestes noves funcionalitats. 

Gesad es una herramienta imprescindible, no sólo ya para nuestra empresa, sino para el propio Servicio de Ayuda a Domicilio.
María del Mar Salvador
Directora de Relacions Institucionals

 

Grupo Trevenque Editorial Soluciones empresariales Soluciones web