Amb la garantia de
+34 958 018 003

Macrosad

Amb més de 1.200 professionals i vuit línies de negoci, ha trobat amb Gesad una "eina tecnològica potent, que contribueix a millorar la presa de decisions i garanteix la qualitat del servei".

Home>Macrosad

Punt de partida

Macrosad, una empresa en continu creixement

Macrosad neix a Jaén el 1994 amb la missió de millorar el benestar funcional i emocional de les persones gràcies a la gestió de serveis integrals que els permeti envellir dignament a casa seva.

Al mateix temps aquesta empresa andalusa, que ja suma un equip de treball de més de 1.200 professionals i un total de vuit unitats de negoci, sempre ha tingut clar que l’exercici de la seva activitat havia d’afavorir, a més, la generació d’ocupació responsable, de coneixement i d’innovació en torn del camp dels Serveis Socials.

Però tenir les idees clares i dur-les a terme amb professionalitat no és suficient per satisfer les necessitats d’un servei tan complex com el de l’atenció domiciliària, sobretot, quan aquest creix exponencialment.

“La majoria de les companyies SAD ens enfrontem a un problema quantitatiu i qualitatiu, és a dir, l’elevat nombre de recursos humans que gestionem i la diversitat de situacions que es produeixen en cada servei”, explica el director de Macrosad, Andrés Rodríguez, per a qui la tecnologia es torna imprescindible a l’hora de gestionar les dues variables.

Solució i beneficis

Una eina versàtil que aporti noves solucions

El 2005 Macrosad decideix implantar un sistema de gestió a la companyia. Després d’analitzar les diferents solucions de mercat, tria Gesad per tractar-se de l’ERP especialitzat en atenció domiciliària més versàtil i adequat per satisfer les seves previsions de creixement. “El sistema perfecte que complís les nostres expectatives, havia de ser un eina evolutiva, que aportés noves solucions a mesura que ens féssim més grans o canviessin les necessitats dels usuaris”, explica el director de Macrosad, Andrés Rodríguez.

En aquest sentit, Gesad “ha sabut créixer de forma ràpida, a l’igual que nosaltres, incorporant nous mòduls que s’adapten com un guant a la nostra forma de treballar, ajudant-nos a garantir una bona atenció a les persones en la seva llar” explica Rodríguez, que posa com a exemple el desenvolupament del Sistema de Control de Presència.

Quines altres avantatges i beneficis destaca Macrosad de Gesad?

  • Garanteix a el 100% la presència dels professionals en el seu destí.
  • Sense necessitat de modificar la nostra manera de treballar, Gesad ens ha assegurat la traçabilitat del servei i ha cobert els requeriments tècnics perquè l’execució de la nostra metodologia sigui d’altíssima qualitat.
  • Ens ha permès ser una empresa més competitiva i complir amb els objectius estratègics perquè Gesad millora la nostra presa de decisions.
  • El servei de suport tècnic és excel·lent. Saber que hi ha un equip de professionals pendent de solucionar els teus problemes pràcticament els 365 dies de l’any genera confiança i tranquil·litat.
  • Que perfils professionals de diferents àrees de treball (administració, recursos humans, finances, coordinació tècnica) utilitzin Gesad de forma simultània ha facilitat i agilitzat l’accés a la informació i minimitzat els errors en tots els processos del servei.

Necesitábamos una herramienta potente por nuestro gran volumen de trabajo. Gesad, además de ser una tecnología muy humana, ha mejorado nuestra toma de decisiones, la calidad del servicio y satisfecho nuestras expectativas a medido que hemos ido creciendo.
Andrés Rodríguez
Director de Macrosad

charla formativa

Grupo Trevenque Editorial Soluciones empresariales Soluciones web