Amb la garantia de
+34 958 018 003
Funcionalitats

Anàlisi i Informes

Home>Anàlisi i Informes

Per què és important?

L’ecosistema de treball d’una empresa d’Ajuda a Domicili és molt complexe per la diversitat de servei que presta, la seva deslocalització i la multiplicitat de relacions contractuals que té. En aquest context, l’elaboració d’informes estadístics i analítics fiables i d’àgil elaboració és indispensable per la gestió diària del servei.

Contacti amb un assessor per saber-ne més

Una correcta elaboració d’analítiques i informes:

  • Agilitza tots els processos de treball que depenen de la informació que s’extreu d’aquests informes i millora l’eficiència en el control i seguiment d’aquests.
  • Permet analitzar d’una manera més intuïtiva totes les dades que genera el sistema.
  • Facilita la comunicació interdepartamental al reportar cada fase de treball de forma individual, tot i que des d’una perspectiva global.
  • Genera confiança perquè les dades són un font d’informació objectiva de per si.
  • És de gran utilitat per a l’elaboració de memòries anuals que justifiquin la qualitat del servei i la seva renovació.

Coneix la nostra funcionalitat d’Anàlisi i Informes

Què fa Gesad per millorar l’elaboració d’anàlisis i informes?

  • Elabora automàticament informes de la majoria de barems o paràmetres que pugui necessitar l’empresa o l’Organisme Oficial competent del servei: Facturació, Copagaments, Incidències i Anàlisi d’assertivitat laboral.
  • Converteix automàticament l’informe al format que desitgis: Excel, PDF, Word.
  • Versatilitat. Adapta el format als requeriments desitjats sota petició: taules, llistes, memoràndum, entre altres.
  • Permet obtenir qualsevol tipus de dada segmentad i independent perquè treballa a partir de filtres personalitzats.
  • S’ha desenvolupat una eina específica basada en tecnologia Business Intelligence que complementa y amplia les opcions d’elaboració d’informes personalitzats en un entorn fàcil, intuitiu i àgil.

Coneix la resta de funcionalitats de Gesad

Planificació

Control d’incidències

Control de presència

Aplicació mòbil

Gesad Family

Extranet Web

Càtering

Quadre de Comandament

Copagaments

Facturació i cobraments

Sistema Cloud

Anàlisi i Informes

Recursos Humans

Gestió de queixes

Gestió documental

Grupo Trevenque Editorial Soluciones empresariales Soluciones web