Amb la garantia de
+34 958 018 003
Funcionalitats

Copagaments

Home>Copagaments

Per què és important?

Perquè Gesad gestiona de manera automàtica les diverses modalitats de pagament compartit entre l’organisme públic i el propi usuari (en funció del seu nivell de dependència, situació familiar i ingresos econòmics), aspectes que d’altra manera poden complicar enormement la gestió administrativa i operativa del servei.

Contacti amb un assessor per saber-ne més

Una correcta gestió i control dels copagaments

  • Amplia les oportunitats de negoci de l’empresa concessionària al poder gestionar de forma simultània usuaris amb diferents models de contraprestació.
  • Facilita la feina de gestió i facturació, optimiztant el temps i els recursos que s’hi destinen.
  • Minimitza els errors de gestió.
  • Reforça la confiança d’organismes públics en l’empresa competent del servei.
  • Millora la qualitat del servei al garantir el seu correcte funcionament sense importar la normativa que hi hagi referent al copagament en el municipi o a les circumstàncies de cada usuari.

Així garanteix Gesad una correcta gestió i control dels copagaments

Què fa Gesad per millorar la gestió i control de copagaments?

  • Integra i automatitza totes les tasques relacionades amb la gestió simultània d’usuaris contraprestats en matèria d’atenció, facturació i gestió de cobraments.
  • Contempla totes les modalitats de copagament i gestiona automàticament qualsevol percentatge de contraprestació.
  • Compleix tots els requeriments i normatives legals exigides per a l’emissió de factures oficials a Organismes.
  • Actualització constant del sistema de conformitat a cada canvi contractual que es generi amb l’administració.
  • Suport tècnic personalitzat i formació contínua als professionals per què estiguin al dia sobre les diferents modalitats de copagament que utilitzen els Ajuntaments, Diputacions i resta d’organismes oficials i així resoldre la problemàtica d’una facturació tan complexa.

Coneix la resta de funcionalitats de Gesad

Planificació

Control d’incidències

Control de presència

Aplicació mòbil

Gesad Family

Extranet Web

Càtering

Quadre de Comandament

Copagaments

Facturació i cobraments

Sistema Cloud

Anàlisi i Informes

Recursos Humans

Gestió de queixes

Gestió documental

Grupo Trevenque Editorial Soluciones empresariales Soluciones web