Amb la garantia de
+34 958 018 003
Funcionalitats

Facturació i cobraments

Home>Facturació i cobraments

Per què és important?

Que l’objectiu principal del Servei d’Ajuda a Domicili sigui facilitar l’atenció i cura de les persones no resta importància a la part administrativa, la gestión de la qual pot arribar a ser molt complexa pels múltiples agents i processos que hi intervenen en una triple direcció: administració, empresa i treballador.

Contacti amb un assessor per saber-ne més

Una correcta gestió de la facturació i cobraments:

 • Optimitza el temps que es dedica a la gestió administrativa (introducció i validació de dades, emissió de factures, traspàs a comptabilitat, entre altres)
 • Redueix costos i incrementa la productivitat, ja que aquests recursos de temps es poden destinar a altres tasques.
 • Disminueix el número d’errors en el procés de cobraments i pagaments del servei. Això genera agilitat i efectivitat, és a dir, tranquil·litat.
 • Millora la relació entre administració pública, empresa concessionària del servei i professionals, ja que tot el procés econòmic es duu a terme amb responsabilitat i transparència.
 • Facilita l’obtenció d’informes comptables que, alhora, ajuden a l’anàlisi de la gestió i a millorar la presa de decisions administratives.

Coneix la nostra funcionalitat de Facturació i Gestió de Cobraments

Què fa Gesad per millorar la gestió de facturació i cobraments?

 • Integra y automatiza totes les ttasques relacionades amb l’administració financera del servei: facturació a usuaris, gestió de cobraments i traspàs a comptabilitat.
 • Facilita el registre, gestió i consulta de dades a través de múltiples camps d’informació tipificats que es poden modificar facilment en el cas que fós necessari.
 • Gestiona totes les modificacions del sistema en un Control de Canvis per evitar errors o duplicitat de tasques.
 • Personalitza la gestió de les característiques i casuística d’aquest servei, tenient en compte que no es tracta d’una relación administrativa convencional proveïdor-client.
 • Configura de forma personalitzada les diferents tarifes, quotes mensuals i descomptes que existeixen per tipologia de servei i usuari.
 • Genera factures electróniques, un model obligatori per qualsevol empresa que treballi amb l’Administració Pública.

Coneix la resta de funcionalitats de Gesad

Planificació

Control d’incidències

Control de presència

Aplicació mòbil

Gesad Family

Extranet Web

Càtering

Quadre de Comandament

Copagaments

Facturació i cobraments

Sistema Cloud

Anàlisi i Informes

Recursos Humans

Gestió de queixes

Gestió documental

Grupo Trevenque Editorial Soluciones empresariales Soluciones web