Amb la garantia de
+34 958 018 003
Funcionalitats

Control d’incidències

Home>Control d’incidències

Per què és important?

Les necessitats especials de les persones en situació de dependència, sumades a la pròpia complexitat del Servei d’Ajuda a Domicili – per tots els agents que hi ha implicats -, generen irremediablement un elevat nombre d’incidències de diferents tipologies.

Contacti amb un assessor per saber-ne més

Una correcta gestió i control de les incidències:

 • Disminueix el temps d’espera fins a la resolució de la incidència.
 • Permet obtenir informació sobre què està passant, treure conclusions i implementar millores en el procediment de treball.
 • Millora els fluxos de comunicació entre els diferents professionals que intervenen en el servei.
 • Minimitza els errors i optimitza els recursos que es destinen a la resolució d’aquestes incidències.
 • Incrementa el nivell de satisfacció de professionals, usuaris i familiars.

Coneix la funcionalitat de Gestió d’Incidències.

Què fa Gesad per millorar el control d’incidències?

 • Tipifica les incidències per organitzar-les segons la seva naturalesa i optimitzar-ne el temps de resolució:
  Incidències tècniques (relacionades amb la planificació)
  Incidències socials (relacionades amb l’actitut, l’estat físic i anímic de l’usuari)
  Incidències evolutives (relacionades amb l’evolució de l’usuari en relació a l’atenció que està rebent)
 • Defineix el procés que s’ha de seguir en cada cas per garantir que es compleixen els paràmetres de qualitat en temps i forma.
 • Garanteix la realització del seguiment més adequat en cada cas.
 • Elabora informes quantitatius i qualitatius sobre el tipus d’incidències i la seva evolució en un usuario durant un període de temps personalitzat.
 • Aquesta informació es molt valuosa per analitzar possibles canvis a realitzar en la prestació del servei d’aquest usuari.

Coneix la resta de funcionalitats de Gesad

Planificació

Control d’incidències

Control de presència

Aplicació mòbil

Gesad Family

Extranet Web

Càtering

Quadre de Comandament

Copagaments

Facturació i cobraments

Sistema Cloud

Anàlisi i Informes

Recursos Humans

Gestió de queixes

Gestió documental

Grupo Trevenque Editorial Soluciones empresariales Soluciones web